PODOLOGIA PEDIÀTRICA

Branca de la podologia especialitzada en l’estudi i tractament dels peus infantils. Les alteracions podològiques tenen major pronòstic si són tractades durant l’etapa de creixement.

El nen està en una etapa de desenvolupament, creixement i formació, per tant, les alteracions que pugui presentar es poden consolidar en aquesta fase fent-permanents en la fase adulta.

Molts problemes de peus tenen afectació en altres parts del cos (esquena, genolls …) per tant les visites periòdiques al podòleg són importants en el desenvolupament del nen.